Sponsor

I C Logistics

Speditører
Team freight
 
Team freight er et danskejet speditionsfirma med aktiviteter indenfor land, sø og lufttransport.
I Afrika samarbejder vi med www.sdv.com ,der er medlem af www.bollore-africa-logistics.com  med egne kontorer og terminaler i de fleste afrikanske stater.
 
 
Den afrikanske Landhandel
 

Fonde

Formålet med fonden er at støtte almenvelgørende formål, fx: humanitære, sociale, kunstneriske, forskningsmæssige, sundhedsfremmende eller økologiske formål.
Indenfor denne brede ramme støtter fonden projekter, som kan være værdiskabende for samfundet på langt sigt.
 
Læs mere om oikosfonden på www.oikosfonden.dk

Bank

 
Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab.
Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står i banken.

Medlem af

Projektrådgivningen

er en sammenslutning af mere end 220 små og mellemstore foreninger (NGO’er), der alle er engagerede i u-landsarbejde.
FuturaCentret er et lokalt frivilligcenter i Næstved.
 
Siden 1996 har FuturaCentret arbejdet for at skabe de bedst mulige betingelser for, at det frivillige sociale arbejde kan trives og udvikle sig. - Og dermed skabe de betingelser, der understøtter det enkelte menneskes muligheder for at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.

Støttes af

Danida bruges som samlet betegnelse for den del af Udenrigsministeriets virksomhed, der retter sig mod udviklingspolitik og de statsligt finansierede aktiviteter til bekæmpelse af fattigdommen i udviklingslandene.
Forkortelsen står for Danish International Development Assistance
 
Kontakt:
Østafrtikas Venner
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk