Info / Medlemskab

Medlemskab Østafrikas venner

Medlemskab:

Generalforsamlingen har valgt denne symbolske beløbsstørrelse for at sikre at en beslutning om medlemskab ikke skal være afhængig af økonomiske betragtninger. Det ville desuden være urealistisk at forsøge at finansiere foreningens aktiviteter omkring indsamling og forsendelse af hjælpematerialer gennem kontingentudskrivning, hvorfor bestyrelsen i stedet henvender sig til sponsorer og almennyttige fonde for finansiering heraf.

Det årlige medlemskab koster 100 kr. pr person / 150 kr. pr. husstand.
 
Medlemskab dækker forenings administrative arbejde i Danmark.
 
Der kan betale ved bankoverførelse til vores konto i Merkur, (læs om Merkur.)
eller med indbetalingskort (indbetalingskort PDF)
Kasserer, Østafrikas Venner
 
 
 
Medlemskab Østafrikas venner
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk