Foreningens formål er:

At støtte små projekter i Østafrika:  

- Ved rådgivning
 
- Ved at skaffe og fremsende forskelligt udstyr
 
- Ved samarbejde med Østafrikanske partnere
 
- Ved samarbejde med andre danske NGOér
 
- Samarbejde med andre organisationer/foreninger og enkeltpersoner, der har interesse i at støtte udvikling i Østafrika.
 
Al rådgivning og fremsendelse af udstyr skal have det sociale formål at understøtte eller fremme lokal udvikling.

Foreningens grundlag:

Foreningen, Marafiki – Østafrikas Venner, blev dannet i 2007. Foreningen har i dag 115 medlemmer, hvoraf en stor del er af afrikansk oprindelse. En ikke uvæsentlig del af de etnisk danske medlemmer har opholdt sig i kortere eller længere perioder i Østafrika, primært Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya og Burundi, hvor de har været tilknyttet større eller mindre projekter.

Foreningens aktiviteter:

Marafiki - Østafrikas Venner har aktiviteter indenfor uddannelse, sundhed, børn og unge. Endvidere arrangerer foreningen oplysningsarbejde i Danmark og sørger for containertransport.

Containertransporten til Østafrika, foregår med støtte fra DMR-U, genbrug til syd.

 

Kunne du ....

Vil du gerne samle udstyre i dit eget lokalområde…
 
Opdager du alle tiders chance for at ’redde’ udstyr der ellers skulle smides ud og som kan bruges i skoler, værksteder, hospitaler eller andet i Østafrika…
 
Vil du gerne koble dig på eksisterende aktiviteter…
 
Eller har du en hel anden ide, men ved endnu ikke hvordan du kan virkeliggøre den…
Samtidig vil vi afsøge mulighederne for et udvidet samarbejde med Østafrikanske samarbejdspartnere med henblik på fremtidige projekter.
Her og nu er der yderligere følgende tre muligheder:
(a) Du kan give en direkte personlig støtte til en familie eller børn/ unge under uddannelse gennem månedlige bankoverførelser.
(b) Har du ideen til et projekt her og nu, så henvend dig og vi kan kigge på det sammen.
(c) At deltage i eller støtte udvekslingsrejser og andre netværksaktiviteter inden for Østafrika eller mellem Danmark og Østafrika.
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk