Gaver med skattefradrag

Vi har et samarbejde med Merkur Fonden om indsamling af midler til aktiviteterne i Østafrikas Venner.

Merkur Fonden har udtrykt sin støtte til projektet ved at oprette Østafrikas Venner som Partnerskabsprojekt. Se Merkur Fondens hjemmeside: www.merkurfonden.dk
 
Jo flere bidrag, fonden modtager, des større støtte kan der ydes.

Merkur Fonden er godkendt efter ligningslovens § 8A, hvilket indebærer, at bidrag til fonden kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Der kan fradrages op til 17.700 kr. (2023). Fradraget giver en skattebesparelse på i øjeblikket ca. 33%. Ved en gave på 1.000 kr. kan der spares ca. 325 kr. i skat.

Alle bidrag er velkomne. Særligt værdifulde er indbetaling af løbende bidrag, f.eks. månedligt, da dette er ”fast” indtægt, som vi kan regne med, når noget skal igangsættes.

Du kan overføre dit støttebeløb fra din netbank til konto 8401 1141599. På Merkur Fondens hjemmeside, www.merkurfonden.dk kan du også betale i betalingsmodulet. Husk at vælge Østafrikas Venner som modtager.

Husk at anføre dit navn og personnummer. På den måde sikrer du, at du kan opnå et skattefradrag for din indbetaling. OBS. Merkur Fonden må ifølge Persondataloven ikke give os besked om din indbetaling.

For at sikre at din gave bliver brugt til en aktivitet, som du vil støtte, kan du sende en e-mail til kasserer@marafiki.dk med oplysning om formål, beløb og navn.

Østafrikas Venner vil gerne takke alle jer som har støttet os. Jeres hjælp har gjort en virkelig forskel for mange i Østafrika og i Danmark.
 

 

 
Din gave gør en forskel

Mange af Merkur Fondens nuværende bidragsydere betaler et månedligt bidrag på f.eks. 200 kr. Mange tror at et sådant beløb ikke gør en forskel, men det er ikke korrekt. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker betaler 200 kr. vil det samlede bidrag hurtigt gøre en forskel. En del af Merkur Fondens midler går f.eks. til formål i Afrika, hvor et beløb på 200 kr. kan have en effekt, der svarer til måske 2.000 – 3.000 kr. i Danmark. Så selv mindre bidrag kan gøre en stor forskel.

Kontakt:
Østafrikas Venner
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk