Projekter / Ngahokora

Ngahokora

Landsbyen Ngahokora er vores nyeste samarbejdspartner. Det er den lokale grundskole, klinikken og ti lokale foreninger inden for landbrug og sundhed der sammen med Østafrikas Venner har udarbejdet et projekt. Landsbyen Ngahokora er beliggende i det sydvestlige Tanzania, i Songea-distriktet, knapt 1.100 kilometer fra Dar es Salaam.
Januar 2019
 
Året 2018 markerede den foreløbig fuldendelse af et projekt med en partner i det sydvestlige Tanzania, landsbyen Ngahokora, Songea distriktet. Østafrikas Venner har et partnerskab med klinikken og skolen, hvor skolebestyrelsen er den organisatoriske samarbejdspartner. Målet for samarbejdet er en styrkelse af klinikken og skolens arbejde, hvortil kommer muligheden for en rækken mindre civilsamfundsorganisationer at bruge de faciliteter, der er gjort tilgængelige. Både klinikken og skolen har et stort opland. Det foreløbige konkrete resultat af samarbejdet er forsendelsen af en container med udstyr til primært klinik og skole, sekundært til landsbykontoret.

Klinikken servicerer et langt større antal borgere end den af myndighederne er dimensioneret til. Samtidig har klinikken gode bygninger, da landsbyen med hjælp fra en lokal fond tilbage i 2014 byggede en ny, større klinik. Hidtil er der dog ikke fulgt tilsvarende mere udstyr og medicinforsyninger. Klinikkens mål er at blive opgraderet fra klinik til sundhedscenter, hvormed der vil følge bedre bevillinger fra myndighedernes side. I Tanzania skal en klink og lokale kræfter selv bidrage til en sådan opgradering. Et delmål for samarbejdsprojektet har således været at bidrage til dette.

På samme vis har skolen mange elever, men ikke så meget udstyr. Landsbyen har selv bygget flere klasselokaler. Skolen har mange lærere, men de mangler faciliteter til at undervise og til at vedligeholde og udbygge de kundskaber der har med sig til landsbyen fra deres uddannelse og andre stillinger.

Forløb

I 2017 ankom den container som Østafrikas Venner har pakket med hjælp af bl.a. Multicenter Syd. Udover møbler, klinikudstyr og skolemøbler, så indeholdt containeren omkring 35 computere og relateret udstyr. Der var en del forhindringer undervejs omkring pakningen og omkring indførsel af containeren i havnen i Dar es Salaam. Ikke desto mindre ankom containeren, og i 2017-2018 er det sendte udstyr begyndt at blive anvendt i klinik, skole og landsbykontor, ligesom de lokale civilsamfundsorganisationer er blevet inddraget og begyndt at have regelmæssig adgang til eksempelvis computere og printere.

De 35 computere modtog vi fra Intergen i Viborg og en skole i Aarhus. Computerne var uden styresystem og andet software. Da vi ikke havde penge til at købe licenser til Microsoft Windows-styresystemet, og samtidig var vidende om fordelene ved såkaldt open-source alternativer, installerede vi, efter aftale med samarbejdspartneren, en variant af Linux-styresystem, nemlig Ubermix. Dette styresystem er modstandsdygtigt over for computervirus og fungerer godt, selv når det ikke bliver opdateret jævnligt, og der følger over 50 frie/ gratis programmer med. Vi har lavet en introduktion til dette Linux-styresystem på https://freecomputersystem.wordpress.com/.

Partnerskabsrejse

Sommeren 2018 var Henrik Zilstorff og Peder Kjærgaard på en partnerskabs- og ekspertrejse. Vi gennemgik faciliteterne med henholdsvis klinik- og skolepersonalet og en række andre interessenter i landsbyen. For eksempel gennemgik vi sammen computerne og sikrede, at det hele virker, og gav sparring omkring brugen af det. For både klinikkens, skolens og landsbykontorets vedkommende kan vi konstatere, at udstyret bliver brugt efter hensigten, og at brugerne drager stor nytte af det. Hermed kan Østafrikas Venner med glæde konstatere, at samarbejdet allerede har båret frugt. Der blev også afholdt en ceremoni med deltagelse af mange interessenter fra landsbyen, herunder flere hundrede borgere og myndighedspersoner fra landsbyen og kommunen samt den lokale, lutherske biskop. Besøget ved partneren markerede således den foreløbige afslutning på samarbejdsprojektet.

Østafrikas Venner har udarbejdet en rapport over projektet, se https://marafiki.dk/uf/0_9999/986/a90d42f142f720fb896286598a95f86d.pdf.
 
Henrik Zilstorff
Østafrikas Venner
Ngahokora
Kontakt person:
Henrik Zilstorff
mobil: 28321987
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk