Indsamling / Genbrug Til Syd, GTS
 
RAPPORT TIL GENBRUG TIL SYD

PROJEKT OM STYRKELSE AF SKOLE, KLINIK OG CIVILSAMFUNDSORGANIS.,
NGAHOKORA, SYDVESTLIGE TANZANIA
 
November 2018

Genbrug Til Syd, GTS

De fire overordnede principper for GTS er:

 Bekæmpe fattigdom: Dansk udviklingsbistand har som mål at bekæmpe fattigdom. Man har internationalt (gennem OECD) aftalt grænser for, hvilke lande der kan modtage udviklingsbistand , og GTS støtter kun aktiviteter i lande, der ligger under denne grænse.

 Støtte civilsamfundet: Et projekt, der modtager støtte, skal have civilsamfundet som omdrejningspunkt. Målet er at styrke en mangfoldig, dynamisk og demokratisk udvikling i et givent land. Civilsamfundet skal forstås i bred forstand.

 Skabe udvikling: Social udvikling er en hjørnesten i dansk udviklingsbistand. Det udstyr, I søger renoverings- og forsendelsesstøtte til, skal derfor have en udviklingsfremmende effekt. Med udviklingsfremmende menes der, at I tænker fremad og i et bæredygtigt perspektiv, således at det udstyr, I sender, bidrager til at opbygge den lokale kapacitet.

 Være baseret på partnerskaber: Fra dansk side vil man gerne støtte lokalt forankrede strategier og planer for at bekæmpe fattigdom. Det sikrer ejerskab og sikrer, at forskellige befolkningsgruppers behov og vilkår bliver tilgodeset. I skal derfor samarbejde med en lokal partnerorganisation for at kunne få tildelt støtte. Udstyret bliver sendt fra Danmark, men det er den lokale partner, der har det daglige ansvar og sørger for den videre distribution.

Følgende kan ikke modtage udstyr:

 Enkeltpersoner

 Private virksomheder

 Regeringer

 Offentlige myndigheder, ministerier mv.

 

Læs mere om genbrug til syd

Genbrug til syd
Marafik
Kontakt person:
Tommy Lading
mobil: 40346582
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk