Donation

Sådan kan du støtter os, Østafrikas Venner,
med en fradragsberettiget gave - donation
 
Østafrikas Venner har i en årrække været Fokusprojekt hos Merkur Fonden, fordi Fonden anser projektet for stærkt, med engagerede frivillige, et godt netværk og en robust, men billig administration. Det betyder, at vi har et særlig tæt samarbejde. De, der ønsker at støtte Østafrikas Venner, kan donere pengene til konto 8401 0001141599 hos Merkur Fonden og derved opnå skattefradrag for deres gave efter de gældende regler. I 2018 kan der fradrages i alt 15.900 kr. pr. person eller virksomhed til alle fradragsberettigede formål tilsammen. (Husk at opgive navn, adresse og cpr/CVR-nr.)
Vi er meget taknemlig selv mindre beløb.
 
På forhånd tak!
Medlemskab dækker forenings administrative arbejde i Danmark
 
Yderligere individuelle gaver - donation, vil gå ubeskåret til de af bestyrelsens godkendte projekter og tiltag i forbindelse med Østafrikas Venners aktiviteter i Østafrika.
 
Med en månedlig gave - donation, vil du være med til at styrke vores projekter i Østafrika.
 

 

 
Din gave gør en forskel

Mange af Merkur Fondens nuværende bidragsydere betaler et månedligt bidrag på f.eks. 200 kr. Mange tror at et sådant beløb ikke gør en forskel, men det er ikke korrekt. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker betaler 200 kr. vil det samlede bidrag hurtigt gøre en forskel. En del af Merkur Fondens midler går f.eks. til formål i Afrika, hvor et beløb på 200 kr. kan have en effekt, der svarer til måske 2.000 – 3.000 kr. i Danmark. Så selv mindre bidrag kan gøre en stor forskel.

Privates gavemuligheder

Private har principielt to muligheder for at yde kontant støtte: gaver uden tanke på skat eller gaver med skattemæssigt fradrag. Merkur Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 8 og kan derfor modtage gaver med fradragsvirkning for gavegiver.

Gaver kan ydes uden bestemmelse om formål eller gavegiver kan anføre et ønske for gavens anvendelse. Bestyrelsen i Merkur Fonden vil naturligvis tage hensyn til gavegiveres ønske, man kan ikke være bundet heraf, specielt ikke såfremt ønsket falder udenfor Merkur Fondens formål.

 

Kontakt:
Østafrikas Venner
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk