Donation

Sådan kan du støtter os, Østafrikas Venner,
med en fradragsberettiget gave - donation
 
Bidrag sendes til Merkur Fonden: Reg. nr. 8401, konto nr. 1174715
 
Husk at oplyse navn, adresse og cpr. nr. så Merkur fonden kan udsted kvitering og oplyse beløbet til skat.
Vi er meget taknemlig selv mindre beløb.
 
På forhånd tak!
Medlemskab dækker forenings administrative arbejde i Danmark
 
Yderligere individuelle gaver - donation, vil gå ubeskåret til de af bestyrelsens godkendte projekter og tiltag i forbindelse med Østafrikas Venners aktiviteter i Østafrika.
 
Med en månedlig gave - donation, vil du være med til at styrke vores projekter i Østafrika.
 

 

 
Din gave gør en forskel

Mange af Merkur Fondens nuværende bidragsydere betaler et månedligt bidrag på f.eks. 200 kr. Mange tror at et sådant beløb ikke gør en forskel, men det er ikke korrekt. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker betaler 200 kr. vil det samlede bidrag hurtigt gøre en forskel. En del af Merkur Fondens midler går f.eks. til formål i Afrika, hvor et beløb på 200 kr. kan have en effekt, der svarer til måske 2.000 – 3.000 kr. i Danmark. Så selv mindre bidrag kan gøre en stor forskel.

Privates gavemuligheder

Private har principielt to muligheder for at yde kontant støtte: gaver uden tanke på skat eller gaver med skattemæssigt fradrag. Merkur Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 8 og kan derfor modtage gaver med fradragsvirkning for gavegiver.

Gaver kan ydes uden bestemmelse om formål eller gavegiver kan anføre et ønske for gavens anvendelse. Bestyrelsen i Merkur Fonden vil naturligvis tage hensyn til gavegiveres ønske, man kan ikke være bundet heraf, specielt ikke såfremt ønsket falder udenfor Merkur Fondens formål.

Fradragsberettigede gaver


Efter Ligningslovens § 8a kan gaver på op til 15.600 for 2017 fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Ægtefæller kan begge fratrække 15.600 kr.  

En gave på 1.200 kr. giver således ret til et fradrag på 1.200 kr. Støtter man flere fonde og organisationer, kan det samlede beløb trækkes fra op til maksimum 15.600 kr.

Når du indbetaler, skal du huske at oplyse dit personnummer, da det gør Merkur Fonden i stand til at indberette dit gavebidrag til skattevæsnet. 

En gave kan enten ydes som et engangsbeløb en gang årligt eller som månedlige bidrag.

I alle tilfælde gælder, at:

  • det er vigtigt, at dit navn og adresse medsendes betalingen. Det sker normalt af sig selv, når overførslen sker via en netbank. Merkur Fonden er lovmæssigt forpligtet til at kende navn og adresse på bidragydere over 150 Euro.
  • dit CPR nummer skal medsendes som tekst til modtager. Ellers kan vi ikke foretage den indberetning, der sikrer din mulighed for at fratrække gaven på selvangivelsen.
  • at du kan sende en særlig besked, til Østafrikas Venner, f.eks. en mail.
Kontakt:
Østafrikas Venner
 
 
Østafrikas Venner | CVR: 30668200 | Suså Landevej 84, 4160 Herlufmagle - Danmark | Tlf.: 52745664 | mail@marafiki.dk